Có 1 kết quả:

rèn zhèng

1/1

rèn zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to authenticate
(2) to approve