Có 1 kết quả:

rèn shi lùn

1/1

rèn shi lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

epistemology (in philosophy, the theory of how we know things)