Có 1 kết quả:

rèn péi

1/1

rèn péi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree to pay compensation
(2) to accept liability