Có 1 kết quả:

tǎo qǐ

1/1

tǎo qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go begging
(2) to ask for alms