Có 1 kết quả:

tǎo qiào

1/1

tǎo qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deliberately provocative
(2) saucy