Có 1 kết quả:

tǎo bǎo

1/1

tǎo bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ask for bail money