Có 1 kết quả:

tǎo yàn guǐ ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) disgusting person
(2) slob