Có 1 kết quả:

tǎo huán

1/1

tǎo huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ask for sth back
(2) to recover