Có 1 kết quả:

ràng bù

1/1

ràng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to concede
(2) to give in
(3) to yield
(4) a concession
(5) (linguistics) concessive