Có 1 kết quả:

ràng xián yǔ néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to step aside and give a more worthy person a chance (idiom)