Có 1 kết quả:

xùn lìng

1/1

xùn lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) order
(2) instruction