Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 5
Bộ: yán 言 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フフ一フ
Thương Hiệt: IVSU (戈女尸山)
Unicode: U+8BB0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ,
Âm Nôm:
Âm Quảng Đông: gei3

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. nhớ
2. ghi chép, viết

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 記.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 記

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhớ: 記不清 Không nhớ rõ; 還記得 Còn nhớ;
② Ghi, biên: 記帳 Ghi sổ; 記一大功 Ghi (một) công lớn;
③ Sổ ghi chép, sách ghi chép, ... kí: 日記 Nhật kí; 游記 Du kí; 大事記 Sách ghi những việc lớn (đã xảy ra);
④ Dấu hiệu: 以白色爲記 Lấy màu trắng làm dấu hiệu; 鈴記 Con dấu;
⑤ Nốt ruồi.

Từ điển Trung-Anh

(1) to record
(2) to note
(3) to memorize
(4) to remember
(5) mark
(6) sign
(7) classifier for blows, kicks, shots

Từ ghép 165

àn jì 暗记bēi jì 碑记bǐ jì 笔记bǐ jì běn 笔记本bǐ jì běn diàn nǎo 笔记本电脑bǐ jì běn jì suàn jī 笔记本计算机bǐ jì xíng diàn nǎo 笔记型电脑biāo jì 标记biǎo jì 表记bó wén qiáng jì 博闻强记bù jì 簿记bù jì guǎn lǐ yuán 簿记管理员bù jì míng 不记名bù jì míng tóu piào 不记名投票cǎi fǎng jì zhě 采访记者chǎng jì bǎn 场记板chāo wén běn biāo jì yǔ yán 超文本标记语言Chū āi jí jì 出埃及记chuàng jì lù 创记录Chuàng shì jì 创世记chuō jì 戳记dà rén bù jì xiǎo rén guò 大人不记小人过dài jì 贷记dēng jì 登记dēng jì biǎo 登记表dēng jì míng 登记名dēng jì yòng hù 登记用户dēng jì yuán 登记员diàn jì 惦记Dōng guān Hàn jì 东观汉记duǎn shí yǔ yīn jì yì 短时语音记忆fēi xíng jì lù 飞行记录fēi xíng jì lù qì 飞行记录器fēi xíng jì lù yí 飞行记录仪fú jì 符记fú jì huán 符记环fú shēng liù jì 浮生六记gōng zuò jì yì 工作记忆hǎo jì 好记hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu 好记性不如烂笔头Hé jì huáng pǔ 和记黄埔Hóng dēng jì 红灯记hòu jì 后记Huàn shā jì 浣纱记huī jì 徽记jì bu zhù 记不住jì chóu 记仇jì de 记得jì fǎ 记法jì guò 记过jì hao 记号jì hao bǐ 记号笔jì hèn 记恨jì lù 记录jì lù piàn 记录片jì lù qì 记录器jì lù yuán 记录员jì niàn 记念jì niàn pǐn 记念品jì pǔ 记谱jì pǔ fǎ 记谱法jì qǐ 记起jì shì 记事jì shì běn 记事本jì shì bù 记事簿jì shì cè 记事册jì shù 记述jì sòng 记诵jì wéi 记为jì xing 记性jì xù 记叙jì xù wén 记叙文jì yì 记忆jì yì diàn lù 记忆电路jì yì guǎng dù 记忆广度jì yì huà 记忆化jì yì lì 记忆力jì yì qì 记忆器jì yì tǐ 记忆体jì yì yóu xīn 记忆犹新jì zǎi 记载jì zài xīn li 记在心里jì zhàng 记账jì zhàng yuán 记帐员jì zhě 记者jì zhě bào dào 记者报道jì zhě huì 记者会jì zhě wú guó jiè 记者无国界jì zhě zhàn 记者站jì zhě zhāo dài huì 记者招待会jì zhu 记住jì zhuàn 记传jì zuò 记作jié jì 结记jiè jì 借记jiè jì kǎ 借记卡jǐn jì 谨记kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán 可扩展标记语言kuài shǎn jì yì tǐ 快闪记忆体kuài sù jì yì fǎ 快速记忆法Kuáng rén Rì jì 狂人日记láo jì 牢记Lǎo Cán Yóu jì 老残游记Lǐ jì 礼记Lì wèi jì 利未记Liè wáng jì shàng 列王记上Liè wáng jì xià 列王记下Lù dé jì 路得记Mín shù jì 民数记míng jì 铭记mò jì 默记nán jì 难记qiān jì 牵记qián shén mò jì 潜神默记qiè jì 切记rì jì 日记rì jì běn 日记本Sā mǔ ěr jì shàng 撒母耳记上Sā mǔ ěr jì xià 撒母耳记下Sān guó shǐ jì 三国史记sǎn jì 散记shè yǐng jì zhě 摄影记者Shēn mìng jì 申命记Shǐ jì 史记Shì shī jì 士师记shū jì 书记shú jì 熟记sǐ jì 死记sǐ jì yìng bèi 死记硬背sǐ wáng bǐ jì 死亡笔记sù jì 速记sù jì yuán 速记员suí jī cún qǔ jì yì tǐ 随机存取记忆体suǒ jì 琐记tāi jì 胎记Tài píng Guǎng jì 太平广记tè yuē jì zhě 特约记者tí jì 题记U S B jì yì bàng USB记忆棒wǎng luò rì jì 网络日记wàng jì 忘记wú jì míng 无记名wǔ rén mù bēi jì 五人墓碑记Xī yù jì 西域记xīn wén jì zhě 新闻记者Xú Xiá kè Yóu jì 徐霞客游记xuǎn mín dēng jì 选民登记xùn hàn jì 驯悍记yǎn dòng jì lù 眼动记录Yǐ sī tiě jì 以斯帖记yìn jì 印记yóu jì 游记Yuē bó jì 约伯记Yuē shū yà jì 约书亚记Yuè wēi Cǎo táng Bǐ jì 阅微草堂笔记Yuè yáng lóu jì 岳阳楼记zá jì 杂记zhá jì 札记zhāi jì 摘记zhǎng jì xing 长记性zhù jì fāng fǎ 助记方法zhù jì fú 助记符zhuàn jì 传记zhuī jì 追记zuò bǐ jì 作笔记