Có 1 kết quả:

jì shì bù ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a memo book (recording events)