Có 1 kết quả:

jì xù wén

1/1

jì xù wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrative writing
(2) written narration