Có 1 kết quả:

jì hao bǐ

1/1

jì hao bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(permanent) marker (pen)