Có 1 kết quả:

xǔ qīn ㄒㄩˇ ㄑㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to accept a marriage proposal