Có 1 kết quả:

Xǔ Zhòng lín

1/1

Xǔ Zhòng lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Zhonglin or Chen Zhonglin 陳仲琳|陈仲琳 (c. 1567-c. 1620), Ming novelist, to whom the fantasy novel Investure of the Gods 封神演義|封神演义 is attributed, together with Lu Xixing 陸西星|陆西星