Có 1 kết quả:

xǔ kě

1/1

xǔ kě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow
(2) to permit