Có 1 kết quả:

xǔ hé ㄒㄩˇ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow
(2) permit