Có 1 kết quả:

Xǔ Dì shān

1/1

Xǔ Dì shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Dishan (1893-1941), journalist, publisher and novelist