Có 1 kết quả:

xǔ duō ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) many
(2) a lot of
(3) much