Có 1 kết quả:

xǔ hūn ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to become engaged
(2) to affiance (a daughter)