Có 1 kết quả:

xǔ jià ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

allowed to marry