Có 1 kết quả:

xǔ zì

1/1

xǔ zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

betrothed