Có 1 kết quả:

Xǔ chāng shì

1/1

Xǔ chāng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line