Có 1 kết quả:

Xǔ Hǎi fēng

1/1

Xǔ Hǎi fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xu Haifeng (1957-), PRC sharpshooter, 50m pistol gold medalist at Los Angeles 1984 Olympics