Có 1 kết quả:

xǔ nuò

1/1

xǔ nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) promise
(2) pledge