Có 1 kết quả:

xǔ pèi ㄒㄩˇ ㄆㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to betroth a girl (in arranged marriages)