Có 1 kết quả:

é
Âm Pinyin: é
Tổng nét: 6
Bộ: yán 言 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶フノ丨ノフ
Thương Hiệt: XIVOP (重戈女人心)
Unicode: U+8BB9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ngoa
Âm Nôm: ngoa
Âm Quảng Đông: ngo4

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

1/1

é

giản thể

Từ điển phổ thông

1. làm bậy
2. sai, nhầm

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 訛.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sai, nhầm, bậy: 訛字 Chữ sai; 以訛傳訛 Nghe nhầm đồn bậy;
② Hạch sách, lòe bịp, tống tiền;
③ (văn) Cảm hoá: 式訛爾心 Cảm hoá lòng ngươi (Thi Kinh: Tiểu nhã, Tiết Nam Sơn);
④ (văn) Động đậy (dùng như 吪, bộ 口): 或寢或訛 Có con nằm ngủ, có con động đậy (Thi Kinh: Tiểu nhã, Vô dương).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 訛

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) false
(3) to extort

Từ điển Trung-Anh

variant of 訛|讹[e2]

Từ ghép 8