Có 1 kết quả:

lùn jí

1/1

lùn jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make reference to
(2) to write about