Có 1 kết quả:

lùn dìng

1/1

lùn dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a definitive judgment
(2) to come to a firm conclusion