Có 1 kết quả:

lùn wén

1/1

lùn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paper
(2) treatise
(3) thesis
(4) CL:篇[pian1]
(5) to discuss a paper or thesis (old)