Có 1 kết quả:

píng duàn

1/1

píng duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to judge