Có 1 kết quả:

píng xuǎn

1/1

píng xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to select on the basis of a vote or consensus