Có 1 kết quả:

zǔ zhòu ㄗㄨˇ ㄓㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to curse