Có 1 kết quả:

cí lìng

1/1

cí lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 辭令|辞令[ci2 ling4]