Có 1 kết quả:

cí xíng

1/1

cí xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) form of words (e.g. inflection, conjugation)
(2) morphology (linguistics)