Có 1 kết quả:

cí mù

1/1

cí mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dictionary headword
(2) lexical item
(3) term