Có 1 kết quả:

cí sù jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

morphological structure