Có 1 kết quả:

cí sù jié gòu ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

morphological structure