Có 1 kết quả:

shì ㄕˋ
Âm Pinyin: shì ㄕˋ
Tổng nét: 8
Bộ: yán 言 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶フ一一丨一フ丶
Thương Hiệt: IVIPM (戈女戈心一)
Unicode: U+8BD5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thí
Âm Nôm: thí
Âm Quảng Đông: si3

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

shì ㄕˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. thử, thử nghiệm
2. thi tài

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 試.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thử: 試用 Dùng thử; 試一試看 Thử xem sao;
② Thi, so sánh, kiểm nghiệm: 口 試 Thi miệng; 試題 Đề thi, câu hỏi thi; 試場 Nơi (trường) thi; 初試 Thi đợt đầu;
③ (văn) Dùng;
④ (văn) Nếm.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 試

Từ điển Trung-Anh

(1) to test
(2) to try
(3) experiment
(4) examination
(5) test

Từ ghép 124

Bā shì shì yàn 巴氏试验bǐ shì 比试bǐ shì 笔试bì juàn kǎo shì 闭卷考试biān bān kǎo shì 编班考试cè shì 测试cè shì 策试Cè shì hé Cái liào Xié huì 测试和材料协会cè shì qì 测试器cháng shì 尝试chū shì 初试chū shì shēn shǒu 初试身手chūn shì 春试chuō chuān shì yàn 戳穿试验dà qì céng hé shì yàn 大气层核试验dì xià hé shì yàn 地下核试验diǎn dī shì yàn 点滴试验diàn shì 殿试fǔ shì 府试fù shì 复试Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì 汉语水平考试hé shì 核试hé shì bào 核试爆hé shì yàn 核试验hé shì yàn chǎng 核试验场hé shì yàn duī 核试验堆huì shì 会试huì shì kǎo shì 会士考试jí fēng ér shì 及锋而试jiā shì 加试jiǎn shì fǎ 碱试法jìn zhǐ hé wǔ qì shì yàn tiáo yuē 禁止核武器试验条约kǎo shì 考试kǎo shì juàn 考试卷kǎo shì juàn zi 考试卷子Kǎo shì yuàn 考试院kē jǔ kǎo shì 科举考试kǒu shì 口试lián tiáo lián shì 联调联试liú tǐ hé shì yàn 流体核试验lǚ shì bù shuǎng 屡试不爽miàn shì 面试Pǔ tōng Gāo děng Xué xiào Zhāo shēng Quán guó Tǒng yī Kǎo shì 普通高等学校招生全国统一考试qiū shì 秋试Quán miàn Jìn zhǐ Hé shì yàn Tiáo yuē 全面禁止核试验条约rèn shēn shì yàn 妊娠试验Shāng wù Hàn yǔ Kǎo shì 商务汉语考试shí ruǐ shì zhǐ 石蕊试纸shì bàn 试办shì bào 试爆shì bēi 试杯shì biǎo 试表shì bō 试播shì chǎng 试场shì chē 试车shì chéng 试乘shì chī pǐn 试吃品shì chuān 试穿shì diǎn 试点shì dú 试读shì fēi yuán 试飞员shì gōng 试工shì guǎn 试管shì guǎn shòu yùn 试管受孕shì guǎn yīng ér 试管婴儿shì háng 试航shì hūn 试婚shì jì 试剂shì jīn 试金shì jīn shí 试金石shì jìng 试镜shì jìng tóu 试镜头shì juàn 试卷shì kè 试客shì liàn 试炼shì shè 试射shì shì kàn 试试看shì shǒu 试手shì shǒur 试手儿shì shuǐ wēn 试水温shì suàn biǎo 试算表shì tàn 试探shì tí 试题shì tīng 试听shì tīng dài 试听带shì tú 试图shì wèn 试问shì xiǎng 试想shì xiāo 试销shì xíng 试行shì yǎn 试演shì yàn 试验shì yàn chǎng 试验场shì yàn jiān 试验间shì yàn xìng 试验性shì yàng 试样shì yào zú 试药族shì yè 试液shì yī 试衣shì yī jiān 试衣间shì yī shì 试一试shì yǐn 试饮shì yìng 试映shì yòng 试用shì yòng pǐn 试用品shì yòng qī 试用期shì zhe 试着shì zhì 试制shì zhòng 试种shì zuò 试作shòu shì zhě 受试者shuǐ xià hé shì yàn 水下核试验tiáo shì 调试tíng shì 廷试xiāng shì 乡试yǐ shēn shì fǎ 以身试法yìng shì 应试yìng shì jiào yù 应试教育yù shì 预试yuàn shì 院试yuè yuè yù shì 跃跃欲试zhēn bié kǎo shì 甄别考试zhēn shì 甄试zhōng shì 中试