Có 1 kết quả:

shì shuǐ wēn

1/1

shì shuǐ wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to test the waters