Có 1 kết quả:

shī wén

1/1

shī wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

poetry and literature