Có 1 kết quả:

shī gē

1/1

shī gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poem
(2) CL:本[ben3],首[shou3],段[duan4]