Có 1 kết quả:

chéng pìn

1/1

chéng pìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek to recruit
(2) to invite job applications from