Có 1 kết quả:

huà
Âm Pinyin: huà
Tổng nét: 8
Bộ: yán 言 (+6 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 丶フノ一丨丨フ一
Thương Hiệt: IVHJR (戈女竹十口)
Unicode: U+8BDD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thoại
Âm Nôm: thoại
Âm Quảng Đông: waa2, waa6

Tự hình 2

Dị thể 6

1/1

huà

giản thể

Từ điển phổ thông

nói

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 話.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 話

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lời, chuyện, tiếng: 說話 Nói chuyện; 講 了幾句話 Nói vài lời; 中國話 Tiếng Trung Quốc;
② Nói, kể: 話家常 Kể chuyện phiếm, tán gẫu;
③ Ngôn ngữ;
④ (văn) Bảo;
⑤ (văn) Tốt, hay;
⑥ Xem 的話 [dehuà].

Từ điển Trung-Anh

(1) dialect
(2) language
(3) spoken words
(4) speech
(5) talk
(6) words
(7) conversation
(8) what sb said
(9) CL:種|种[zhong3],席[xi2],句[ju4],口[kou3],番[fan1]

Từ điển Trung-Anh

old variant of 話|话[hua4]

Từ ghép 231

Ā bǐ xī ní yà Guān huà 阿比西尼亚官话bái huà 白话bái huà shī 白话诗bái huà wén 白话文bāo diàn huà zhōu 煲电话粥bào huà jī 报话机Běi jīng huà 北京话bó kè huà jù 博客话剧bù chéng huà 不成话bù huà jī 步话机bù shì huà 不是话bù wèn jiù tīng bù dào jiǎ huà 不问就听不到假话bù xiàng huà 不像话bù xiàng huà 不象话bù zài huà xià 不在话下chā huà 插话chá huà huì 茶话会cháng huà duǎn shuō 长话短说cháng tú diàn huà 长途电话cháng tú huà fèi 长途话费chàng tán huà kǎ 畅谈话卡chéng huà 成话chéng kòng diàn huà 程控电话chǒu huà 丑话chuán hū diàn huà 传呼电话chuán huà 传话chuán huà rén 传话人cí huà 词话cìr huà 刺儿话cū huà 粗话dā huà 搭话dá huà 答话dǎ diàn huà 打电话dǎ guān huà 打官话dǎ kāi huà xiá zi 打开话匣子dǎ kāi tiān chuāng shuō liàng huà 打开天窗说亮话dà bái huà 大白话dà huà tóu 大话骰de huà 的话diàn huà 电话diàn huà bù 电话簿diàn huà fú wù 电话服务diàn huà huì yì 电话会议diàn huà jī 电话机diàn huà kǎ 电话卡diàn huà líng shēng 电话铃声Diàn huà Mén 电话门diàn huà qū mǎ 电话区码diàn huà tíng 电话亭diàn huà wǎng 电话网diàn huà wǎng lù 电话网路diàn huà xiàn 电话线diàn huà xiàn lù 电话线路diàn huà xìn hào 电话信号Dōng yáng huà 东洋话duì fāng fù fèi diàn huà 对方付费电话duì fāng fù kuǎn diàn huà 对方付款电话duì huà 对话duì huà kè 对话课duì huà kuàng 对话框duì jiǎng diàn huà 对讲电话èr huà 二话èr huà bù shuō 二话不说èr huà méi shuō 二话没说fǎn huà 反话fàng huà 放话fèi huà 废话fèi huà lián piān 废话连篇fēng liáng huà 风凉话fēng liú jiā huà 风流佳话gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù 公共交换电话网路gōng yòng diàn huà 公用电话gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng 公用交换电话网gòng huà 共话gù dìng diàn huà 固定电话guài huà 怪话guān huà 官话Guǎng dōng huà 广东话guǐ huà 鬼话guǐ huà lián piān 鬼话连篇Guó jì Diàn bào Diàn huà Zī xún Wěi yuán huì 国际电报电话咨询委员会guó jì diàn huà 国际电话guò tóu huà 过头话háng huà 行话hǎo huà 好话hēi huà 黑话hòu huà 后话hú huà 胡话huà běn 话本huà bié 话别huà bǐng 话柄huà bù tóu jī bàn jù duō 话不投机半句多huà chá 话茬huà chár 话茬儿huà dào zuǐ biān 话到嘴边huà dào zuǐ biān liú sān fēn 话到嘴边留三分huà duō bù tián 话多不甜huà fèi 话费huà fēng 话锋huà jiù 话旧huà jù 话剧huà kǎ 话卡huà láo 话痨huà lǐ tào huà 话里套话huà lǐ yǒu huà 话里有话huà méi 话梅huà shuō 话说huà shuō huí lai 话说回来huà suī rú cǐ 话虽如此huà tí 话题huà tíng 话亭huà tǒng 话筒huà tóu 话头huà wù yuán 话务员huà xiá zi 话匣子huà yīn 话音huà yòu shuō huí lai 话又说回来huà yǔ 话语huà zhōng yǒu cì 话中有刺huà zhōng yǒu huà 话中有话huài huà 坏话huàn jù huà shuō 换句话说huǎng huà 谎话huí huà 回话huì huà 会话hūn xiào huà 荤笑话jiā huà 佳话jiǎ huà 假话Jiāng Huái guān huà 江淮官话jiǎng huà 讲话jiǎng xián huà 讲闲话jīng shén xùn huà 精神训话jù jù shí huà 句句实话kě shì diàn huà 可视电话Kè jiā huà 客家话kè qi huà 客气话kè tào huà 客套话kōng huà 空话kōng huà lián piān 空话连篇kōng kǒu bái huà 空口白话kōng kǒu shuō bái huà 空口说白话lā huà 拉话lěng huà 冷话lěng xiào huà 冷笑话liǎng àn duì huà 两岸对话liú huà 留话mǎn kǒu zāng huà 满口脏话Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī 美国电话电报公司mèng huà 梦话Mǐn nán huà 闽南话nào xiào huà 闹笑话nǎr de huà 哪儿的话pì huà 屁话píng huà 平话píng huà 评话pǔ tōng huà 普通话Qǐ hǎi huà 启海话qì huà 气话qiāo qiao huà 悄悄话qiào pi huà 俏皮话qíng huà 情话Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī 日本电报电话公司sān jù huà bù lí běn háng 三句话不离本行sǎn huà 散话sàng qì huà 丧气话sāo huà 骚话Shā dì huà 沙地话shǎ huà 傻话Shàng hǎi huà 上海话shén huà 神话shén huà gù shi 神话故事shí huà 实话shí huà shí shuō 实话实说shuō bù chū huà lái 说不出话来shuō fèi huà 说废话shuō fēng liáng huà 说风凉话shuō huà 说话shuō huà bù dàng huà 说话不当话shuō huà suàn huà 说话算话shuō huà suàn shù 说话算数shuō huà yào suàn shù 说话要算数shuō lái huà cháng 说来话长shuō shí huà 说实话Sū zhōu huà 苏州话sú huà 俗话sú huà shuō 俗话说suàn huà 算话Tái wān huà 台湾话tán huà 谈话tào huà 套话tīng huà 听话tīng huà tīng shēng , luó gǔ tīng yīn 听话听声,锣鼓听音tīng jūn yī xí huà , shèng dú shí nián shū 听君一席话,胜读十年书tōng diàn huà 通电话tōng huà 通话tóng huà 童话tóng huà gù shì 童话故事tǔ huà 土话wài guó huà 外国话wán huà 玩话wèn huà 问话wú huà bù tán 无话不谈wú huà kě shuō 无话可说wú xiàn diàn huà 无线电话Xī là shén huà 希腊神话xián huà 闲话xián huà jiā cháng 闲话家常xiàng huà 像话xiàng huà 象话xiào huà 笑话xīn li huà 心里话xíng dòng diàn huà 行动电话xiū shì huà 修饰话xùn huà 训话yáng huà 洋话yáo diàn huà 摇电话yī jù huà 一句话yī xí huà 一席话yí dòng diàn huà 移动电话yí dòng shì diàn huà 移动式电话yì huà 逸话yǒu huà kuài shuō 有话快说yǒu huà yào shuō 有话要说zāng huà 脏话zhàn zhe shuō huà bù yāo téng 站着说话不腰疼Zhēn xīn huà Dà Mào xiǎn 真心话大冒险zhēng yǎn shuō xiā huà 睁眼说瞎话zhēng zhe yǎn jīng shuō xiā huà 睁着眼睛说瞎话zhí huà 直话Zhōng guó huà 中国话zhòng huà 重话