Có 1 kết quả:

gāi
Âm Pinyin: gāi
Tổng nét: 8
Bộ: yán 言 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶フ丶一フノノ丶
Thương Hiệt: IVYVO (戈女卜女人)
Unicode: U+8BE5
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cai
Âm Nôm: cai
Âm Quảng Đông: goi1

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

gāi

giản thể

Từ điển phổ thông

1. bao quát hết thảy
2. còn thiếu

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 該.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 該

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nên, cần phải: 該說的一定要說 Điều cần nói thì nhất định phải nói; 該休息一下了 Nên nghỉ cái đã; 事該如此 Việc phải như thế;
② Đáng: 活該 Đáng đời, đáng kiếp;
③ Ấy, đó: 該地 Nơi đó; 該案 Vụ án đó;
④ Nợ, thiếu: 我該他兩塊錢 Tôi nợ anh ấy hai đồng; 各存各該 Các thứ còn và thiếu (trong cửa hàng);
⑤ Như 賅 [gai] (bộ 貝): 詳該 Tường tận đầy đủ.

Từ điển Trung-Anh

(1) should
(2) ought to
(3) probably
(4) must be
(5) to deserve
(6) to owe
(7) to be sb's turn to do sth
(8) that
(9) the above-mentioned

Từ ghép 13