Có 2 kết quả:

chóuzhōu
Âm Pinyin: chóu, zhōu
Tổng nét: 9
Bộ: yán 言 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰寿
Nét bút: 丶フ一一一ノ一丨丶
Thương Hiệt: IVQKI (戈女手大戈)
Unicode: U+8BEA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: trù
Âm Quảng Đông: zau1

Tự hình 1

Dị thể 3

1/2

chóu

giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 譸

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đắn đo;
②【譸張】trù trương [chóu zhang] (văn) Lừa dối.

zhōu

giản thể

Từ điển phổ thông

đắn đo

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 譸.

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to curse
(2) to deceive
(3) to lie