Có 1 kết quả:

yǔ zhī

1/1

yǔ zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

language branch