Có 1 kết quả:

yǔ liào

1/1

yǔ liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

corpus