Có 1 kết quả:

wù xiě

1/1

wù xiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to unwittingly write the wrong thing